NOTA 3D

NOTA BENTUK 3 MATRA
Soalan Topikal kertas2 ( untuk 1 dan 2 markah )


 1. Nombor Bulat
 2. Decimal
 3. Volume Of Liquid
 4. Panjang
 5. Masa Dan Waktu
 6. Mass/Jisim Berat
 7. Shape and Space
 8. Peratus
 9. Wang

B) Soalan Topikal kertas 2 (untuk 3 Markah)
 1. Nombor Bulat
 2. Pecahan
 3. Wang
 4. Decimal
 5. Peratus
 6. Volume Of Liquid
 7. Masa Dan Waktu
 8. Shape and Space
 9. Purata dan Perwakilan Data

4 comments: