Sunday, 25 November 2012

Bentuk dan Bentangan 3D


Latihan Online 3D (1)

Arahan
1 - Sila klik pada butang "start" untuk mula bermain.
2 - Murid hendaklah padankan dua bentuk 3D yang sama.
3 - Selesaikan permainan dalam masa terpantas.

Latihan (2) 3D

Latihan (1) 3D

Bentuk 3 Matra